Fler nyheter

Tillsammans gör vi skilland

MAJ 13 2022
SB Ti company card

Science Based Targets initiative, SBTi, är ett initiativ som lanserades 2015 i samband med Parisavtalet. Ett SBT (Science Based Target) är vetenskapligt baserade målsättningar som företag sätter för att minska sina växthusgasutsläpp.

Scapa har förbundit sig att minska scope 3 växthusgas utsläppen med 58% till 2030, baserat på 2018 års mätningar. Baserat på data från år 2021 så måste det årligen ske en minskning med 6,99%. För att nå målet krävs omställning och tätt samarbete med leverantörer och kunder. Vi har påbörjat resan och tillsammans så gör vi skillnad!

(bild på graf, SBT scope3 2021)

Läs mer