Så gör du om en träribba på din säng gått sönder

Byte av ribb, så gör du

Ibland uppstår det tyvärr fel vid tillverkning eller transport av våra sängar. Ett sådant fel kan vara att en ribba i sängens stomme skadats. Den enklaste och mest hållbara lösning för att åtgärda detta fel är att byta den skadade ribben.
Titta på vår film så berättar vi hur du kan byta ut en träribb.