Synkronisering av fjärrkontroll

Gör så här för att synkronisera din fjärrkontroll

Ibland behöver man synkronisera om fjärrkontrollen med motorn av olika anledning. Ett exempel kan vara att man vill använda samma fjärrkontroll till att styra två sängar.

Så här gör du:

1. Börja med att göra motorn strömlös genom att dra ut sängens strömkabel. Låt sedan motorn vara strömlös i minst 20 minuter.

2. Anslut strömmen och motorn lägger sig nu automatiskt i synkroniseringsläge i 3 minuter. Detta ser du genom att lampan under sängen blinkar med ett vitt sken.

3. Ta nu fjärrkontrollen och tryck samtidigt på de två översta knapparna ”Rygg upp” och ”Rygg ner”. Håll knapparna nedtryckta i 3 sekunder.

4. Lampan under sängen visar med en längre ljussignal att fjärrkontrollen nu är ansluten.