Jag har fått noppor, hur ska jag få bort dem?

Det kan hända att noppliknande tillstånd uppstår som inte beror på möbeltextilen. De kommer då från andra material som textilen varit i kontakt med. Det kan t ex vara från kläder eller en filt som fäller mycket fiber. Denna typ av noppning uppstår när materialet innehåller syntetiska fibrer, och ofta i kombination med statisk elektricitet. Statisk elektricitet drar till sig damm och partiklar som fäster sig i textilen och kan orsaka dessa ”noppliknande” tillstånd. Detta kan helt eller delvis bero på för låg luftfuktighet och problemet är störst under vinterhalvåren då man gärna stänger igen och kanske höjer värmen. Använd gärna en luftfuktare då det förebygger problemet. Att en textilvara kan noppa sig skall inte anses vara en reklamation. Det finns produkter att köpa för att motverka noppbildning, fråga din möbelhandlare.